โรงเรียนบ้านหนองแรต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองแรต

 

      รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                       โรงเรียนบ้านหนองแรต

 

๑.   นายมาหามะปอไซ    ลันจา                              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     ประธานกรรมการ

๒.   นายรอบีฮูด            สมาเฮาะ                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

๓.   นายอารง               ลาเตะ                              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

๔.   นายมะลีเปน           ยูโซะ                                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

๕.   นายกอดะ              เจะมะ                               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

๖.    นายอิดเระห์           ลาเตะ                              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

๗.   นายมูฮัมหมัดนาเซ    เจะ                               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

๘.   นายอัสมัน              สมาเฮาะ                          ผู้แทนผู้ปกครอง                                 กรรมการ

๙.    นายอัดนัน             สามาณ                           ผู้แทนครู                                          กรรมการ

๑๐.  นายวามิน              สาเมาะ                            ผู้แทนองค์กรชุมชน                            กรรมการ

๑๑.  นายอับดุลรอนิง      มายิ                                ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น           กรรมการ

๑๒. นายมะยามิง            ยูโซะ                               ผู้แทนศิษย์เก่า                                    กรรมการ

๑๓.  นายมะ                  แวสาเมาะ                        ผู้แทนองค์กรศาสนา                             กรรมการ

๑๔.  นายเจะเงาะ            สาเหาะ                            ผู้แทนองค์กรศาสนา                             กรรมการ

๑๕.  นายอนันต์              แวอุมา                           ผู้อำนวยการโรงเรียน                            กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

ไม่พบข้อมูล
นายอนันต์ แวอุมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแรต

นายอนันต์ อินจันทร์
นางสาวเจะสาปียะ เจะอารงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,450
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแรต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7332-9040 อีเมล์: nongratschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอัดนัน สามาณ โทรศัพท์: 0833974130 อีเมล์: adnann4130@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]