โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

 

1. นายฉัตรชัย          เจะปอ          ผู้ทรงคุณวุฒฺ                                         ประธานกรรมการ

2.  นายแวเลาะ       แวนาแว        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          รองประธานกรรมการ

3.  นายอาลี             บือราเฮง      ผู้แทนองค์กรศาสนา                              กรรมการ

4.  นางมารีเยาะ        ปูเตะ             ผู้แทนอง๕กรชุมชน                             กรรมการ

5.  นายมะแอ           เตาะสาตู        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         กรรมการ

6.  นายเจะมุ     ลาเตะ                      ผู้แทนผู้ปกครอง                                 กรรมการ

7.  นายมะรอเป็ง   สาและ                  ผู้แทนศิษย์เก่า                                   กรรมการ

8.  นางสมจิต  วิริยะบุญญาเกียรติ         ผู้แทนครู                                       กรรมการ

9.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ                                                          กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-13 09:23:48 น.

นางวาสนา ทวีกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งโพธิ์

นางสมจิต วิริยะบุญญาเกียรติ
นางหะมีดะ บือราเฮง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,043
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073321074 อีเมล์: banthungposchool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิจิตรา หน่อทอง โทรศัพท์: 0895982420 อีเมล์: vigitra7576@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]