โรงเรียนบ้านรามัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านรามัน

 

          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านรามัน  สพป.ยะลา เขต1

1.  นายหะมะ   วาแมดีซา                      ประธานกรรมการ

2.  นายมนัส   สานานะอะ                      กรรมการ

3.  นายอดุลย์    มะยีเต๊ะ                        กรรมการ

4.  นายมานโซร์   บาสอลอ                   กรรมการ

5.  นายนิแม   เจ๊ะอาลี                            กรรมการ

6.  นายมะ   หะแวกาจิ                            กรรมการ

7.  นายอาหามะ   เจ๊ะเตะ                       กรรมการ

8.  นางบุษมาลินทร์   ยะดะหะ              กรรมการ

9.  นางแวนากีเยาะ   การีอุมา               กรรมการ

10.  นายทวีป   คงสุข                            กรรมการ

11.  นายสะมะแอ   บูรอเดีย                 กรรมการ

12.  นายมุสตามัน   กามาอุเซ็ง            กรรมการ

13.  นายอาแซ   กามาอุเซ็ง                 กรรมการ

14.  นายนิอัสมาน   อับดุล                   กรรมการ

15.  นายสมพงศ์   ลาเต๊ะ                     กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายอาบัส สาเหล็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านรามัน
นางสาวนูรฮีซัม มะทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านรามัน

นางสาวโนรอาซาร์ อดุลศรีศิลป์
นางสาวรอกาเย๊าะ อะมิแซ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านรามัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โทรศัพท์: 073295169 อีเมล์: banraman48@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางปวันรัตน์ อาจหาญ โทรศัพท์: 089-2996566 อีเมล์: oui-pawanrat@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ