โรงเรียนบ้านรามัน


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านรามัน

 

          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านรามัน  สพป.ยะลา เขต1

1.  นายหะมะ   วาแมดีซา                      ประธานกรรมการ

2.  นายมนัส   สานานะอะ                      กรรมการ

3.  นายอดุลย์    มะยีเต๊ะ                        กรรมการ

4.  นายมานโซร์   บาสอลอ                   กรรมการ

5.  นายนิแม   เจ๊ะอาลี                            กรรมการ

6.  นายมะ   หะแวกาจิ                            กรรมการ

7.  นายอาหามะ   เจ๊ะเตะ                       กรรมการ

8.  นางบุษมาลินทร์   ยะดะหะ              กรรมการ

9.  นางแวนากีเยาะ   การีอุมา               กรรมการ

10.  นายทวีป   คงสุข                            กรรมการ

11.  นายสะมะแอ   บูรอเดีย                 กรรมการ

12.  นายมุสตามัน   กามาอุเซ็ง            กรรมการ

13.  นายอาแซ   กามาอุเซ็ง                 กรรมการ

14.  นายนิอัสมาน   อับดุล                   กรรมการ

15.  นายสมพงศ์   ลาเต๊ะ                     กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสมพงศ์ ลาเต๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านรามัน

นางอาภรณ์ สุสานนท์
นางสาวโนรอาซาร์ อดุลศรีศิลป์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

90
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านรามัน โทรศัพท์: 073295169 อีเมล์: banraman_sch@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางปวันรัตน์ อาจหาญ โทรศัพท์: 089-2996566 อีเมล์: oui-pawanrat@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ