โรงเรียนบ้านรามัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านรามัน

 

          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านรามัน  สพป.ยะลา เขต1

1.  นายมะหะมะ   วาแมดีซา                      ประธานกรรมการ

2.  นายมนัส   สานานะอะ                      กรรมการ

3.  นายอดุลย์    มะยีเต๊ะ                        กรรมการ

4.  นายมานโซร์   บาสอลอ                   กรรมการ

5.  นายนิแม   เจ๊ะอาลี                            กรรมการ

6.  นายมะ   หะแวกาจิ                            กรรมการ

7.  นายอาหามะ   เจ๊ะเตะ                       กรรมการ

8.  นางบุษมาลินทร์   ยะดะหะ              กรรมการ

9.  นางแวนากีเยาะ   การีอุมา               กรรมการ

10.  นายทวีป   คงสุข                            กรรมการ

11.  นายสะมะแอ   บูรอเดีย                 กรรมการ

12.  นายมุสตามัน   กามาอุเซ็ง            กรรมการ

13.  นายอาแซ   กามาอุเซ็ง                 กรรมการ

14.  นายนิอัสมาน   อับดุล                   กรรมการ

15.  นายอาบัส  สาเหล็ม                     กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-11-16 10:11:56 น.

นายอาบัส สาเหล็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านรามัน
นางสาวนูรฮีซัม มะทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านรามัน

นางสาวฉลวย สุวรรณเลิศ
นางนาอีด๊ะ อุชะมิ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

228
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านรามัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โทรศัพท์: 073295169 อีเมล์: banraman48@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางปวันรัตน์ อาจหาญ โทรศัพท์: 089-2996566 อีเมล์: oui-pawanrat@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]