โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คิวอาร์โค๊ด

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม

 

คณะกรรมการนักเรีนน

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม

................................................................................................

1. ดร.อมลวรรณ                  ศรีประเสริฐ                       ผู้อำนวยการโรงเรียน

2. นาย                                         หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน

3. 

4. เด็กชาย                             ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน

5. เด็กหญิง                          รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน (คนที่ 1)

6. เด็กหญิง                      รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน (คนที่ 2)

7. เด็กหญิง                       ฝ่ายวิชาการ

8. เด็กหญิง                      ฝ่ายอาเซียน

9. เด็กชาย                       ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

10. เด็กหญิง                    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11. เด็กหญิง                     ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

12. เด็กหญิง                    ฝ่ายสวัสดิการ   

13. เด็กชาย                      ฝ่ายส่งเสริมวินัย และคุณธรรม

14. เด็กหญิง                      ฝ่ายกิจกรรม

15. เด็กชาย                       ฝ่ายข้อมูลข่าวสาร

16. เด็กชาย                          ฝ่ายสารวัตรนักเรียน

17. เด็กหญิง                          ฝ่ายเหรัญญิก

18. เด็กหญิง                         ฝ่ายปฏิคม

19. เด็กหญิง                     เลขานุการคณะกรรมการสภานักเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-18 08:08:23 น.

นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดราษฎร์นิยม

นางสาวกนกพร กรวิศวยศ
นางลำเพย ทินสมุทร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,605
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 029855622 อีเมล์: chumchonwatratniyom@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: กฤษณา ประภาวิทย์ โทรศัพท์: 0840249691 อีเมล์: zixzax_yui@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]