คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

 

นายกิตติพงษ์     ชิ้นประเสริฐ                                    ประธานนักเรียน

นายชนาธิป สารีบุตร                                                 รองประธานนักเรียน

นายณัฐวุฒิ   ศรีคชินทร์                                            รองประธานนักเรียน
 
นางสาวตรีพิสุทธิ์  เหลืองพุ่งพิพัฒน์                           รองประธานนักเรียน
 
นายศุภมน  เนียมจันทร์                                             รองประธานนักเรียน
 
นางสาวณัฐณิชา   ฉอ้อนศรี                                      เหรัญญิก
 
นางสาวมุทิตา   ชัยสำอาง                                       กรรมการ
 
นางสาวณัฐวดี  บุญนพพรกุล                                    กรรมการ
 
นางสาวปิ่นมนัส  กองจวง                                        กรรมการ
 
นายณัฐวุฒิ   แก้วยวน                                             กรรมการ
 
นายสุทธิพงษ์  คำใส                                               กรรมการ
 
นางสาวปิยากร  ธงหาร                                           กรรมการ
 
นางสาวสุชาดา  คำมา                                            กรรมการ
 
นางสาวสุพัตรา  สิทธิวงศ์                                        เลขานุการ
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-30 15:45:30 น.

นายณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นนทบุรีพิทยาคม
นางจิราภา เพียรเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นนทบุรีพิทยาคม

นางสาวพรทิพย์ คำพานิชย์
ว่าที่ ร.ต.วัฒนชาติ มานุมุติ
สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11,886
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 588-2826-7 อีเมล์: nonpit_2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชรัมภ์ เพชรมาก โทรศัพท์: 0858083601 อีเมล์: np@npschool.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]