โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

 

เด็กหญิงชาลิสา   วัฒนะรุ่ง                    ประธาน

เด็กหญิงธัญญ์นภัส  กองมุขนิธิพัฒน์      รองประธาน

เด็กหญิงพริมรตา   พัฒนะ

เด็กชายนพรัตน์  ชีตารักษ์                     เลขานุการ

เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจคง                        คณะกรรมการ

เด็กชายกิตติชัย  เอี่ยมสุพรรณ

เด็กหญิงสุวีรยา  ดอนจันดา

เด็กชายอภิชัย  ศรีอ่ำดี

เด็กหญิงปัทมา  นิมะบุตร

นโยบาย               โรงเรียนสะอาด ปกป้องดูแลปัญหาน้อง พร้อมช่วยเหลือ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสาวบัวพันธ์ ผิวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

นางสาวสุชาดา นวมอุ่น
นางสาวอิฏฐชา สุวรรณทัศน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,796
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3577-8534 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทิพย์วรรณ เสวิคาน โทรศัพท์: 0813610017 อีเมล์: tippawans202@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]