โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

 

เด็กหญิงชาลิสา   วัฒนะรุ่ง                    ประธาน

เด็กหญิงธัญญ์นภัส  กองมุขนิธิพัฒน์      รองประธาน

เด็กหญิงพริมรตา   พัฒนะ

เด็กชายนพรัตน์  ชีตารักษ์                     เลขานุการ

เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจคง                        คณะกรรมการ

เด็กชายกิตติชัย  เอี่ยมสุพรรณ

เด็กหญิงสุวีรยา  ดอนจันดา

เด็กชายอภิชัย  ศรีอ่ำดี

เด็กหญิงปัทมา  นิมะบุตร

นโยบาย               โรงเรียนสะอาด ปกป้องดูแลปัญหาน้อง พร้อมช่วยเหลือ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-07-09 21:04:55 น.

นางสาวบัวพันธ์ ผิวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

นางสาววีรภัทร จินตะไล
นางทิพย์วรรณ เสวิคานสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,330
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3577-8534 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทิพย์วรรณ เสวิคาน โทรศัพท์: 0813610017 อีเมล์: tippawans202@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]