โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร

 

1.  ด.ญ.ลัดดา  มะธิปิไข   ประธานสภา

2.  ด.ช.ปรัชญา  แก้วมา  ผู้ช่วยประธาน

3.  ด.ช.ธราดล  เทียนดี   รองประธานสภา

4.  ด.ญ.พิมพ์ชนก  ประไว  รองประธานสภา

5.  ด.ช.ณัฐพล  เจริญผล  ผู้ช่วยรองประธานสภา

6.  ด.ญ.ทัศนีย์  บุญมา  ผู้ช่วยรองประธานสภา

7.  ด.ญ.สุพัตรา  คงบุตร  เลขานุการ

8.  ด.ญ.สุรีพร  ประเสริฐศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายเสนาะ ตั้งทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร

นายปริญ ศรีสิงห์
นางวาสนา พัฒนเพ็งสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,764
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-35 77-3319 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกันยุมา กสิกิจ โทรศัพท์: 0823658941 อีเมล์: mai-2912@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]