• กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)

 

๑. เด็กชายปรพล ปาระนันท์              ประธานนักเรียน

๒. เด็กหญิงวิไวภรณ์ นาคแดง           รองประธานนักเรียน

๓. เด็กชายพงศธร อุทุมภา                กรรมการ

๔. เด็กหญิงชลลดา จิตกุศล              กรรมการ

๕. เด็กชายอเนชา สุขวิลาศ               กรรมการ

๖. เด็กชายธวัชชัย ขันธรูจี                กรรมการ

๗. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์เจริญ     กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-05-30 09:36:39 น.

นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)

นายพงษ์ศักดิ์ โวหาร
นางชมดาว ศรอากาศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,310
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0871210710 อีเมล์: watkasang10140167@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัญนิกา สืบวัน โทรศัพท์: 0822333401 อีเมล์: kannika_kan_1988@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]