โรงเรียนพระนารายณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนพระนารายณ์

 

คณะกรรมการนักเรียน

1. นายจตุภูมิ  วงษ์เชื่อม                            ประธานนักเรียน

2. นางสาวณัฐวรรณ  พิมพ์ประสาน             รองประธานนักเรียน คนที่ 1

3. นางสาวทิพวรรณ  ดีศิริ                           รองประธานนักเรียน คนที่ 2

4. นางสาวอินทุอร  เม่นทอง                      ฝ่ายวิชาการ

5. นางสาวสุวิมล  ฉลาดธัญกิจ                   

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-03-04 16:29:08 น.

นายโกวิทย์ ทองอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นางพรทิพย์ ทานะมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายทวี ละอองพราว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์

นายชุมพล เพ็งอินทร์
นางสุภาภรณ์ เตชะไตรภพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,076
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036413111 อีเมล์: nanakung.s@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาถชลา สุกใส โทรศัพท์: 0815700363 อีเมล์: nanakung.s@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]