โรงเรียนพระนารายณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนพระนารายณ์

 

คณะกรรมการนักเรียน

1. นายจตุภูมิ  วงษ์เชื่อม                            ประธานนักเรียน

2. นางสาวณัฐวรรณ  พิมพ์ประสาน             รองประธานนักเรียน คนที่ 1

3. นางสาวทิพวรรณ  ดีศิริ                           รองประธานนักเรียน คนที่ 2

4. นางสาวอินทุอร  เม่นทอง                      ฝ่ายวิชาการ

5. นางสาวสุวิมล  ฉลาดธัญกิจ                   

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-03-04 16:29:08 น.

นางเบญจวรรณ โมธินา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นางนภารัตน์ เชื่องสุวรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายเลอพงศ์ ยังเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นางพรทิพย์ ทานะมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์

นางสาวกมลทิพย์ ทองเย็น
นางสาวนันทวัน จันทรสิทธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,576
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036413111 อีเมล์: schoolpranarai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาถชลา สุกใส โทรศัพท์: 0815700363 อีเมล์: nanakung.s@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]