โรงเรียนพระนารายณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนพระนารายณ์

 

คณะกรรมการนักเรียน

1. นายจตุภูมิ  วงษ์เชื่อม                            ประธานนักเรียน

2. นางสาวณัฐวรรณ  พิมพ์ประสาน             รองประธานนักเรียน คนที่ 1

3. นางสาวทิพวรรณ  ดีศิริ                           รองประธานนักเรียน คนที่ 2

4. นางสาวอินทุอร  เม่นทอง                      ฝ่ายวิชาการ

5. นางสาวสุวิมล  ฉลาดธัญกิจ                   

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-26 08:58:04 น.

ไม่พบข้อมูล
นางกาญจนา บุญคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายเลอพงศ์ ยังเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์

นางสาวนันทวัน จันทรสิทธิ์
นางอรชา พยัฆศิริสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,596
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036413111 อีเมล์: schoolpranarai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาถชลา สุกใส โทรศัพท์: 0815700363 อีเมล์: nanakung.s@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]