โรงเรียนวัดวังขรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดวังขรณ์

 

         1.  แต่งตั้ง   เด็กชายนเรศ  พระแสงอาทิตย์ ดำรงตำแหน่งประธานนักเรียน

         2.   แต่งตั้งรองประธานนักเรียนฝ่ายต่างๆ  ดังนี้ทำหน้าที่

     2.1 

เด็กหญิงเนตรนภา  เพ็ชรดำ

เด็กชายดุลวินิจ  วิเลปะนะ

เป็นรองประธานฝ่ายวิชาการ

2.2

เด็กหญิงสุภาพร  แจ่มวงษ์

เด็กชายปฎิภาณ  แสนขวา

เป็นรองประธานฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

2.3

เด็กหญิงพรชิตา  วัดชัย

เป็นรองประธานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

2.4

เด็กณัฐวรา  ชูชั่ง

เป็นรองประธานฝ่ายอาคารสถานที่

3. แต่งตั้งหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนโดยตำแหน่ง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:33:27 น.

ไม่พบข้อมูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดวังขรณ์

นางอำไพ คำรอด
นางจิราภรณ์ ทองศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,052
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดวังขรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อำไพ คำรอด โทรศัพท์: 0817578519 อีเมล์: ้hotline_music@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]