• วีดิทัศน์โรงเรียน
  •  
     

     

    เพิ่มเพื่อน

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดโป่งมงคล

 

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดโป่งมงคล

 

ที่

ชื่อ- สกุล

หมายเหตุ

1

เด็กชายจักราวุธ  อ่อนพุทธา

ประธานนักเรียน

2

เด็กหญิงกฤติมาพร  ประสารชวนันท์

รองประธานนักเรียน

3

เด็กหญิงสุพัฒตรา เพ็งชะตา

กรรมการ

4

เด็กหญิงชญานิษฐ์  ปาลวัฒน์

กรรมการ

5

เด็กชายพิทวัส  ปิ่นมงคล

กรรมการ

6

เด็กชายปรเมศ  เพ็งยิ้ม

กรรมการ

7

เด็กชายสุพัจน์ พรมมี

กรรมการ

8

เด็กชายปิยพัชร อินทะโส

ปฏิคม

9

เด็กหญิงวิรากร แจ่มหยวก

เหรัญญิก

10

เด็กชายกันต์ กาลวิเศษ

กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-18 03:31:54 น.

ไม่พบข้อมูล
นายบุญสม ปัญญาเหลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโป่งมงคล

นางพรรณี แก้ววิเชียรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,414
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโป่งมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036715050 อีเมล์: pmkschoolthai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายบุญสม ปัญญาเหลือ โทรศัพท์: 0898465323 อีเมล์: punyalear.b@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]