โรงเรียนวัดแหลมฉบัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมฉบัง

 

สภานักเรียนโรงเรียนวัดแหลมฉบัง

เด็กหญิงสุวะนันท์  ทองน้อย     ประธานสภานักเรียน

เด็กหญิงกนกพร  นามกาศรี     รองประธานสภานักเรียน

เด็กหญิงฐานัดดา  ฉิมพลี    รองประธานสภานักเรียน

เด็กหญิงสุพิชญา  หวังดี     หัวหน้าฝ่ายวินัยการปกครอง

เด็กหญิงอรไท  คำชมพู     หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

เด็กหญิงศลิษา  หาระพัด  หัวหน้าฝ่ายประสานงาน

เด็กหญิงณัฐนิช  ไชยมัชฉิม  หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

เด็กหญิงกมลพร  อาจหาญ  เลขานุการสภานักเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:51:32 น.

ไม่พบข้อมูล
นายวีรภัทร สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดแหลมฉบัง

นางสิริพร พงษ์พูล
นางสาวจินต์จุฑา อุ่นทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,766
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดแหลมฉบัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 0-3849-4702 อีเมล์: watlaemchabang_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิณัฐตา ดวงตา โทรศัพท์: 0861390520 อีเมล์: jinat.ta@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]