โรงเรียนวัดแหลมฉบัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมฉบัง

 

สภานักเรียนโรงเรียนวัดแหลมฉบัง

เด็กหญิงสุวะนันท์  ทองน้อย     ประธานสภานักเรียน

เด็กหญิงกนกพร  นามกาศรี     รองประธานสภานักเรียน

เด็กหญิงฐานัดดา  ฉิมพลี    รองประธานสภานักเรียน

เด็กหญิงสุพิชญา  หวังดี     หัวหน้าฝ่ายวินัยการปกครอง

เด็กหญิงอรไท  คำชมพู     หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

เด็กหญิงศลิษา  หาระพัด  หัวหน้าฝ่ายประสานงาน

เด็กหญิงณัฐนิช  ไชยมัชฉิม  หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

เด็กหญิงกมลพร  อาจหาญ  เลขานุการสภานักเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-13 09:49:31 น.

นายวีรภัทร สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดแหลมฉบัง

นางสิริพร พงษ์พูล
นางสาวณัฐวดี เสนาะเสียง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,997
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดแหลมฉบัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 0-3849-4702 อีเมล์: watlaemchabang_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิณัฐตา ดวงตา โทรศัพท์: 0861390520 อีเมล์: jinat.ta@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]