• กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดเวียน

 

คณะกรรมการนักเรียน

 

เด็กชายสินประสิทธิ์  หนูสูงเนิน            ประธานนักเรียน

เด็กหญิงดรุณี  อินทร์สำโรง                รองประธานนักเรียนา  

เด็กหญิงพัฒนวดี  พัฒนพิบูลย์            กรรมการฝ่ายกิจกรรม/นันทนาการ

เด็กชายกิตติศักดิ์  ขบวนกล้า              กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

เด็กหญิงจิราภรณ์ ฉวีรัมย์                   กรรมการฝ่ายวิชาการ

เด็กหญิงสุณัฐกานต์  แสนยะบุตร        กรรมการฝ่ายปฏิคม/บริการ

เด็กหญิงวัชรา  หอมประไพย์              กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน

เด็กชายพสิษฐ์  เงินสมบัติ                  กรรมการฝ่ายโสต (เครื่องเสียง)

เด็กชายพงศกร  บุตรพันธ์                  กรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด

เด็กหญิงสุภัสสรา  สันตุน                    กรรมการและเลขานุการ          

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-27 23:08:09 น.

ไม่พบข้อมูล
นายวินัย สุขพงษ์ไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดเวียน

นางวลัยพร เรือง
นางสาวสุดถนอม บทกระโทกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,075
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดเวียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243577 อีเมล์: kudwian104@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนีย์ ทองทวีวัฒน์ โทรศัพท์: 0892249690 อีเมล์: Kudwian104@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]