โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก

 

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเพร็กประจำปีการศึกษา 2556

 

เด็กหญิงพรไพลิน  มูลพิมพ์
ประธาน

 

เด็กหญิงเนตรนภา  จ่าพันธ์
รองประธาน

 

เด็กชายจิตรทิวัตร  จันทร์คลาย
รองประธาน

เด็กหญิงกนิษฐา  สติภา
กรรมการ

เด็กหญิงปรารถนา อยู่ประพิส
กรรมการ

เด็กหญิงจันทร์ฉาย ก่อแก้ว
กรรมการ

เด็กหญิงธนัชพร  เพชรเพิ่มศรี
กรรมการ

เด็กหญิงจำเริญ  อยู่ประพิส
กรรมการ

เด็กหญิงวรรณิดา  เทียมสงวน
กรรมการ

เด็กหญิงกรรจณาพร สุวรรณสุขา
กรรมการ

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-12-14 20:31:57 น.

นายสำเริง ขวดแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกเพร็ก

นางจันทร์จุฬา แสวงชู
นางพัสวี สมสงวนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,328
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037510089 อีเมล์: khokphrek@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Worapod Jupao โทรศัพท์: 0806410596 อีเมล์: worapod021@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]