โรงเรียนพรพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนพรพิทยาคม

 

 

คณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนพรพิทยาคม

 

1. เด็กชายนฤเดช  ละสูงเนิน              ประธานนักเรียน

2. เด็กชายสมเกียรติ  เสาว์สวัสดิ์ศรี            รองประธาน

3. เด็กหญิงจิรนันท์  ปล้องจันทึก               รองประธาน

4. เด็กชายสุริยะ  แก้วมูลมุข              ฝ่ายวิชาการ

5. เด็กชายนฤชาติ  น้อมสูงเนิน            ฝ่ายกิจกรรม

6. เด็กชายยุทธศิลป์  เสนจันทึก              ฝ่ายปกครอง

7. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  เสนจันทึก            ฝ่ายประชาสัมพันธ์

8. เด็กหญิงชุติมา  อิ้วจันทึก                   ฝ่ายเหรัญญิก

9. เด็กหญิงชุติมา  อิ้วจันทึก                   ฝ่ายการเงิน

10.เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีจันทึก              ฝ่ายปฎิคม

11. เด็กหญิงปรียดา  นามเพราะ            ฝ่ายเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-23 13:50:24 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
พรพิทยาคม

นางสาวทยุตา โชติยา
นางรุ่งทิพย์ พราหมณ์ไธสง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,768
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-082536 อีเมล์: pittayakom_2482@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรียาภัทร วิชาชัย โทรศัพท์: 0820628972 อีเมล์: am_nuay2009@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]