โรงเรียนโค้งยางวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนโค้งยางวิทยา

 

คณะกรรมการนักเรียน

1.เด็กหญิงกัญญารัตน์       ประธานนักเรียน

2.เด็กชายศักดิ์นรินทร์   คลองกลาง     รองประธาน คนที่ 1

3.เด็กหญิงทัศวรรณ   ถ้ำพุดซา            รองประธานคนที่ 2

4.นางสาวดาหวัน   เปล่งสันเทียะ          ฝ่ายปฏิคม

5.นายสิทธิพงษ์    อาภาศิลป์               ฝ่ายสถานที่

6.นางสาวชนิดา  โปสูงเนิน                  ฝ่ายงบประมาณและการเงิน

7.นางสาวลดา    ภักดี                          ฝ่ายเอกสาร

8.เด็กหญิงเพชรงาม   กบสูงเนิน           ฝ่ายบุคคล

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-05-08 10:43:43 น.

นายกฤษณะ เนาว์วงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โค้งยางวิทยา

นางภาส์รุจี ฐิติพัชรวงศ์
นางชะเรียม สาสูงเนินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,031
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโค้งยางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-430584 อีเมล์: kongyangwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวฉัตราภรณ์ คงชัยโรจน์สกุล โทรศัพท์: 0922282837 อีเมล์: nampeung.nm@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]