โรงเรียนบ้านตะเคียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียน

 

1.เด็กหญิงปิยะวรรณ  จอดสันเทียะ          ประธาน

2.เด็กชายปกรณ์  ก๊กรัมย์                          รองประธาน

3.เด็กหญิงจันระวี  เจิงรัมย์                         รองประธาน

4.เด็กชายรณชัย  จะรีรัมย์                         กรรมการ

5.เด็กหญิงสุธาทิพย์  ใจรัมย์                     กรรมการ

6.เด็กหญิงเมธินี  ทนเมือง                         กรรมการ

7.เด็กหญิงรัสมา  บุตรดอน                       กรรมการ

8.เด็กหญิงอรวี  โอสถประสาท                 กรรมการ

9.เด็กหญิงวรรคดี  จากรัมย์                      กรรมการ

10.เด็กหญิงจุฑามาศ  สมานมิตร             กรรมการและเลขานุการ

11.เด็กหญิงชลธิชา  โกติรัมย์                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

12.เด็กหญิงชนิตา  นาคละออ                  เหรัญญิก

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

ไม่พบข้อมูล
นางปณิชา คำจันทราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตะเคียน

นางวันเพ็ญ อภิระติง
นายเกียรติศักดิ์ อภิระติงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,122
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044119335 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายเกียรติศักดิ์ อภิระติง โทรศัพท์: 0846066331 อีเมล์: K-apirating@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]