โรงเรียนบ้านโคกสูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูง

 

คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกอบด้วย

เด็กหญิงจุรีพร   สมฤทธิ์           ประธานนักเรียน

เด็กชายธนวิชญ์  สิงห์ทอง            รองประธานนักเรียน

เด็กชายคณิตศาสตร์  บุญภมิ  รองประธานนักเรียน

เด็กหญิงปพิชญา  ทองดี             กรรมการ

เด็กหญิงดุสิตา  บุตรงาม              กรรมการ

เด็กหญิงแสงรวี  ยี่สุ่น               กรรมการ

เด็กชายยุทธนา  ผ้างาม                 กรรมการ

เด็กหญิงอรปรียา เขียวอุตสา              กรรมการ

เด็กชายธนายุต  บุตรฒิยากรัด              กรรมการ

เด็กหญิงอุมากร  ศรีแก้ว                 กรรมการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-29 13:24:36 น.

นายจินดา พลอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสูง

นางสาวประณิตา พับพิมพ์สัย
นางสาวสมถวิล หาระภูมิ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,865
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044630330 อีเมล์: tad-love@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทัศพร ุบุญเจริญ โทรศัพท์: 044119514 อีเมล์: tad-love@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]