ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)

 

คณะกรรมการสภานักเรียน  โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับ

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

1

เด็กชายชาคริช

แย้มงาม

ประธานนักเรียน

2

เด็กชายสรวิชญ์

ชัยสิทธิ์

รองประธาน

3

เด็กชายศุทวีร์

พลพวก

กรรมการ

4

เด็กชายเจตรินทร์

มุ่งเจือกลาง

กรรมการ

5

เด็กชายเกื้อกูล

พิมพาวงค์

กรรมการ

6

เด็กชายนิวัฒน์

แสนตลับ

กรรมการ

7

เด็กชายวีระพงศ์

วงศ์วันดี

กรรมการ

8

เด็กหญิงอมรรัตน์

วัฒนานุสิทธิ์

กรรมการ

9

เด็กชายนพพร

บุตรสีตราช

กรรมการ

10

เด็กหญิงสุนันญา

โฉมหน้า

กรรมการ

11

เด็กหญิงชโรทร

ชมชู

กรรมการ

12

เด็กหญิงอริสรา

สุวรรณดี

กรรมการและเรขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-24 09:07:36 น.

นางพิสมัย อรุณโน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)

นางประนอม ทุมรินทร์
นางธัญญพัทธ์ วาจิรัมย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,042
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044-681945 อีเมล์: bannongkhorschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเอนก ชาวไธสง โทรศัพท์: 0878538853 อีเมล์: chowthaisong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]