โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่

 

          คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่  ปีการศึกษา 2556

                     1.  เด็กหญิงชุติมณฑน์       ชัยนา                     ประธาน

                      2.  เด็กชายสรวิชญ์           พึ่งเกษม               รองประธาน

                      3.  เด็กชายขจรศักดิ์          คำชนะชัย              กรรมการ

                      4.  เด็กหญิงพวงลักษณ์      บุญไทย                  กรรมการ

                      5.  เด็กชายสุวิทย์             โมกหอม                กรรมการ

                      6.  เด็กชายประกฤษฎิ์       ลาภมาก                กรรมการ

                      7.  เด็กหญิงอารีรัตน์         อัมวรรณ       กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นางปริญดา วีระพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกระเบื้องใหญ่

นายพงศ์เทพ โยมรัมย์
นายพลัฏฐ์ วังโณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,066
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 0611459186 อีเมล์: veek2198@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวชาลิยา ตะคุณรัมย์ โทรศัพท์: 0611459186 อีเมล์: veek2198@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]