โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่

 

          คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่  ปีการศึกษา 2556

                     1.  เด็กหญิงชุติมณฑน์       ชัยนา                     ประธาน

                      2.  เด็กชายสรวิชญ์           พึ่งเกษม               รองประธาน

                      3.  เด็กชายขจรศักดิ์          คำชนะชัย              กรรมการ

                      4.  เด็กหญิงพวงลักษณ์      บุญไทย                  กรรมการ

                      5.  เด็กชายสุวิทย์             โมกหอม                กรรมการ

                      6.  เด็กชายประกฤษฎิ์       ลาภมาก                กรรมการ

                      7.  เด็กหญิงอารีรัตน์         อัมวรรณ       กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:39:03 น.

ไม่พบข้อมูล
นางปริญดา วีระพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกระเบื้องใหญ่

นายพงศ์เทพ โยมรัมย์
นายบุญเรือง แตะอินรัมย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,462
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 0611459186 อีเมล์: veek2198@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวชาลิยา ตะคุณรัมย์ โทรศัพท์: 0611459186 อีเมล์: veek2198@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]