โรงเรียนชุมชนบ้านซาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านซาด

 

รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน  ปีการศึกษา  2559

 1. เด็กชายอัครพล    อุตส่าห์                ประธานสภานักเรียน                   8. เด็กหญิงนงนภัส    สีเขียว            ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 2.เด็กชายเกียรติศักดิ์   นันทวงษ์           รองประธาน                               9. เด็กชายอมรพงษ์     ผะสม           ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 3.เด็กหญิงอารีรัตน์     ยามรัมย์             รองประธาน                               10. เด็กหญิงมณฑกานต์   รูปงาม     ฝ่ายปฏิคม

 4.เด็กหญิงจรรยาพร    ทำนักสุข             ฝ่ายวิชาการ                              11. เด็กหญิงวราภรณ์      ประทุมชู    ฝ่ายปฏิคม

 5. เด็กหญิงกันตยา    ศรีสุแล                 ฝ่ายวิชาการ                               12. เด็กหญิงฑิมพิกา       เชื่อมรัมย์   ฝ่ายเหรัญญิก

 6. เด็กชายศราวุฒิ      ทุมโนน้อย           ฝ่ายกิจกรรม                               13. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คำแดง      ฝ่ายเหรัญญิก

 7. เด็กชายภูวนาถ       คงสุข                  ฝ่ายกิจกรรม                              14. เด็กหญิงธิติสุดา    บุญมั่น           เลขานุการ          

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-12-12 12:02:43 น.

นายนคร พรหนองแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านซาด

นางพัฒน์ชมณ กงวงษ์
นางเกษร ยันรัมย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,258
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านซาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 0819660473 อีเมล์: Banzad152@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางธนิดา การรัมย์ โทรศัพท์: 0843028343 อีเมล์: ratta_jaj@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]