โรงเรียนบ้านตั้งใจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านตั้งใจ

 

  1. ด.ญ. ธิรามล  ดงไธสง                    ประธานนักเรียน
  2. ด.ญ. ณัฐนรี  พูลมณี                       รองประธานนักเรียน
  3. ด.ช.  ปิยะ  เสาสิงห์                        รองประธานนักเรียน
  4. ด.ญ. ณัฐนา  แสงแดง                    เลขานุการ
  5. ด.ญ. สุภัตรา  ทะเลิงรัมย์                คณะกรรมการ
  6. ด.ช.  กิตติพร  สิบรัมย์                    คณะกรรมการ
  7. ด.ญ. กนกพร  ศรีละออง                 คณะกรรมการ
  8. ด.ช. เอกวัฒน์  เลี้ยงประเสริฐ          คณะกรรมการ
  9. ด.ช. คณิต  ขวัญทอง                     คณะกรรมการ
  10. ด.ช. ดนุพร  ยวงโป่งแก้ว                คณะกรรมการ
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-11-17 14:55:19 น.

นายเอกนรินทร์ หาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตั้งใจ

นางภัทราพร กุลไชย
นางทวีรัตน์ สีฟ้า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,708
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตั้งใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590119 อีเมล์: naysuchins@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางทวีรัตน์ สีฟ้า โทรศัพท์: 0969544255 อีเมล์: moonoy233@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]