โรงเรียนบ้านม่วงมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงมูล

 

ประธานสภานักเรียน          เด็กหญิงสุกัญญา  สร้อยสีหา

รองประธาน สภานักเรียน  1.เด็กชายจิตรทิวัส  พายุพัด

                                        2.เด็กหญิงกัลยาณี  สร้อยสีหา

คณะกรรมการฝ่ายห้องสมุด

1.เด็กชายภานุเดช  วงษ์วาท

2.เด็กหญิงสุกริตา  สว่างศรี

คณะกรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน

1.เด็กชายอิทธิพล  ช้างนอก

2.เด็กชายธนากร  สาคำดวง

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมสหกรณ์

1.เด็กหญิงอภิญญา  คำมูล

2.เด็กหญิงจิรดา  สร้อยสีหา

คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ

1.เด็กหญิงทยพร  วรโพด

2.เด็กหญิงกัลยาณี สร้อยจิตร

คณะกรรมการฝ่ายบริการ

1.เด็กหญิงสุกัลยา  สร้อยสีหา

2.เด็กหญิงกัลยาณี  สร้อยสีหา

คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด

1.เด็กชายธีระวัฒน์  นาดี

2.เด็กชายภานุเดชวงษ์วาท

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม

1.เด็กชายภูวรินทร์  คำลือ

2.เด็กชายจิตรทิวัส  พายุพัด

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

1.เด็กหญิงสุกัญญา  สร้อยสีหา

2.เด็กหญิงทยพร  วรโพด

คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล

1.เด็กหญิงกัลลาณี  สร้อยสีหา

2.เด็กหญิงอภิญญา  คำมูล

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-28 09:53:04 น.

นายสุมิตร เพ็งประสิทธิพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านม่วงมูล

นายสุทิน สอนสุระ
นางจันที กุลพิลา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,792
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านม่วงมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 0898488461 อีเมล์: mungmoon_sr@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยภัทร กุลพิลา โทรศัพท์: 085-4920104 อีเมล์: piyapat080239@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]