โรงเรียนบ้านยางกระจับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านยางกระจับ

 

เด็กหญิงวนิดา เสามั่น  ประธานนักเรียน

เด็กหญิงมาริสา  นาคแสง  รองประธาน

เด็กหญิงภาริดา  พรหมบุตร  ฝ่านปฏิคม

เด็กหญิงรัฐพร  อินทร์สอน ฝ่านวิชาการ

เด็กหญิงนิตติยา สุขพลำ ฝ่ายกิจกรรม/อาคารสถานที่

เด็กหยิงทรรศนีย์  พรมรักษ์  ฝ่ายเหรัญญิก

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-14 07:47:11 น.

นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางกระจับ

นายประพจน์ ผกานนท์
นางสาวกิรติกาญจน์ สุวรรณพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,988
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยางกระจับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-069140 อีเมล์: yangkrachab@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิติยา เติมสุข โทรศัพท์: 0634486976 อีเมล์: kaikai2558poo@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]