โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหลวง

 

1.  เด็กหญิงกรกนก  กันนิดา                   ประธานนักเรียน

2.  เด็กชายธีรภัทร  ก้านแก้ว                    กรรมการ

3.  เด็กหญิงอัญชลี  กิริยางาม                    กรรมการ

4.  เด็กชายปวเรศวร์  แก้วสะอาด               กรรมการ

5.  เด็กหญิงธรรมชาติ  เหมะชัย                กรรมการ

6.  เด็กหญิงวนิดา  มะลัยทอง                  กรรมการ

7.  เด็กชายนันทพงศ์  สุขดี                     กรรมการ

8.  เด็กหญิงทัศนีย์  บัวแย้ม                    กรรมการ

9.  เด็กชายปฏิพัทธ์  ศรีชัยวัน                 กรรมการ

10.เด็กหญิงปวรรัตน์  บุญตวง                 กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-26 13:29:07 น.

นายสุพิชัย สมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหลวง

นายไสว สวัสดี
นางธีรพร นาเจริญสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,028
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-069172 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพจนีย์ ศรีบุรินทร์ โทรศัพท์: 0934215327 อีเมล์: maija_18@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]