โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหลวง

 

1.  เด็กหญิงกรกนก  กันนิดา                   ประธานนักเรียน

2.  เด็กชายธีรภัทร  ก้านแก้ว                    กรรมการ

3.  เด็กหญิงอัญชลี  กิริยางาม                    กรรมการ

4.  เด็กชายปวเรศวร์  แก้วสะอาด               กรรมการ

5.  เด็กหญิงธรรมชาติ  เหมะชัย                กรรมการ

6.  เด็กหญิงวนิดา  มะลัยทอง                  กรรมการ

7.  เด็กชายนันทพงศ์  สุขดี                     กรรมการ

8.  เด็กหญิงทัศนีย์  บัวแย้ม                    กรรมการ

9.  เด็กชายปฏิพัทธ์  ศรีชัยวัน                 กรรมการ

10.เด็กหญิงปวรรัตน์  บุญตวง                 กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-26 13:29:07 น.

นายสุพิชัย สมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหลวง

นางธีรพร นาเจริญ
นายไสว สวัสดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,775
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-069172 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพจนีย์ ศรีบุรินทร์ โทรศัพท์: 0934215327 อีเมล์: maija_18@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]