โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านก้านเหลือง

 

คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านก้านเหลือง  ปีการศึกษา 2556

 

1.                 ประธานคณะกรรมการ

2.                  กรรมการฝ่ายวิชาการและกิจกรรมนักเรียน

3.                กรรมการฝ่ายปกครอง

4.                  กรรมการฝ่ายอนามัย

5.                กรรมการฝ่ายเหรัญญิก

6.                กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

7.               กรรมการฝ่ายปฏิคม

8.                กรรมการ

9.                กรรมการ

10.                 กรรมการ

             กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:39:03 น.

ไม่พบข้อมูล
นายสมคิด คำพลงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านก้านเหลือง

นางสาวสุนันทา ศิลปวิเศษ
นางเสมอ เสนาะเสียงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,255
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590012 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ศุชาวดี ทองมาก โทรศัพท์: 0652366803 อีเมล์: aiae601555@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]