• ลิงค์ที่เกี่ยวกับโรงเรียน
  • facebook

  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล

 

1. เด็กหญิงพรรษชล  ยอดย้อย  ประธานนักเรียน
2. เด็กหญิงญานันท์  บุดดาห์     รองประธานนักเรียน
3. เด็กชายวีรวัฒน์  จำปาขีด      รองประธานนักเรียน
4. เด็กหญิงณิธิกร  นาคญวน      รองประธานนักเรียน
5. เด็กหญิงณัฐนรี  กลางมณี      เหรัญญิก
6. เด็กหญิงอัญมณี  ทวีชาติ       เลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-29 11:17:29 น.

ดร.ครรชิต ไชยโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลศรีประชานุกูล
นายสนอง อูบคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลศรีประชานุกูล
นางบุปผา จันภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลศรีประชานุกูล

นางกีรติกานต์ ศิริสุรวัฒน์
นางสุธาฝน มนทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,863
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045671010 อีเมล์: sripracha2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนรัตน์ สวัสดิกุล โทรศัพท์: 0813901723 อีเมล์: thanarat2007@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]