โรงเรียนบ้านหนองสะมอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสะมอน

 

คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เด็กหญิงนันท์ฐิตา  สมัญ        ประธานนักเรียน

เด็กหญิงปณิดา   ดวงนิล         รองประธานนักเรียนคนที่ ๑

เด็กชายปรานต์   ศรีธนะชาติ    รองประธานนักเรียนคนที่ ๒

เด็กชายเพชรภูมิ   เหล็กกล้า    รองประธานนักเรียนคนที่ ๓

เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์ทอง   กรรมการ

เด็กหญิงมณฑฺตา  ชารีวัน         กรรมการ

เด็กหญิงสุทธิมา   สุทธิ์สน        กรรมการ

เด็กชายภัทรวรรธ   ศรียันต์        กรรมการ

เด็กชายชนาเดช   พรทิพย์        กรรมการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:40:38 น.

นายสุเทพ ศรีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองสะมอน

นางสมบูรณ์ งามล้วน
นางนลัทพร แก้วอุดมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,349
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองสะมอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 045-660122,089- อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วชิรพงษ์ สีสัน โทรศัพท์: 0800040746 อีเมล์: -
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]