โรงเรียนบ้านนาส่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านนาส่วง

 

1. เด็กชายพัฒนศักดิ์ ทุมเมฆ  ประธาน

2. เด็กชายอิงคยุทธ กรงาม รองประธาน

3. เด็กชายกชกร เติมทอง  รองประธาน

4. เด็กชายภาณุพงษ์ ธานี  กรรมการ

5. เด็กชายอลงกรณ์ งวงช้าง กรรมการ

6. เด็กชายธีระวัฒน์ สอดสี  กรรมการ

7. เด็กชายกมลภพ  บุญทัย ป.1 ก กรรมการ

8. เด็กชายศรัณวิชญ์ เจริญเชาว์ ป.1 ข กรรมการ

9. เด็กหญิงธีราพร สีแสด ป.2 ก กรรมการ

10. เด็กชายวีระเดช  บุญเพศ ป.2 ข กรรมการ

11. เด็กหญิงมทิรา  วนาสน ป.3 กรรมการ

12. เด็กหญิงประภัสสร  มาโพธิ์ ป.4 กรรมการ

13. เด็กหญิงทิพพาภรณ์ มาลาดาษ ป.5 กรรมการ

14. เด็กหญิงมีนา  รอดฤทธิ์ ป.6 กรรมการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

ไม่พบข้อมูล
นายชนะศักดิ์ ทันธิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาส่วง

นางนิตยา พิลาศาสตร์
นางรจนา จำปีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,085
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาส่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0848265934 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางประภา ศรีสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0870871942 อีเมล์: prapa101010@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]