โรงเรียนบ้านนาส่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านนาส่วง

 

1. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์ ชูนิตย์  ประธาน

2. เด็กหญิงสุกัญญา ทำพนม รองประธาน

3. เด็กหญิงณัฐสุุดา อาา รองประธาน

4. เด็กหญิงธัญชนก พหุนันต์ รองประธาน

5. เด็กหญิงปุณฑริกา  ชมเชย รองประธาน

6. เด็กหญิงสุภัสสร  คำพะทา  หัวหน้าชั้น ป.6 กรรมการ

7. เด็กหญิงนฤพร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ป.5 กรรมการ

8. เด็กหญิงกานต์พิชชา ธานี หัวหน้าชั้น ป.4 ก. กรรมการ

9. เด็กหญิงกมลวรรณ หยุดชม หัวหน้าชั้น ป.4 ข. กรรมการ

10. เด็กหญิงฐิตารัตน์ ทองเต็ม หัวหน้าชั้น ป.3 กรรมการ

11. เด็กหญิงมธิรา วนาสน หัวหน้าชั้น ป.2 กรรมการ

12. เด็กหญิงธีมาพร สีแสด หัวหน้าชั้น ป.1 กรรมการ

13. เด็กชายทักษพร  บุญพร้อม หัวหน้าชั้น ป.1 กรรมการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-25 10:05:01 น.

นายชนะศักดิ์ ทันธิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาส่วง

นางสาวขัติยะรัตน์ สัตยากูล
นางระพีพรรณ พิลากุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,660
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาส่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-421083 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสุธาทิพย์ คณาพันธ์ โทรศัพท์: 0810559246 อีเมล์: or_sutatip@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]