ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

 

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๑. เด็กหญิงวาสนา  เสนาภักดิ์                         ประธาน

๒.เด็กหญิงหนูพลอย  ผิวอ่อน                         รองประธาน

๓.เด็กหญิงนันธิดา  บุญพบ                             กรรมการ

๔.เด็กหญิงน้ำฝน  ละนาม                               กรรมการ

๕.เด็กหญิงชัญญานุช  สุขศรี                           กรรมการ

๖. เด็กหญิงอารีญา  ทองคำ                            กรรมการ

๗. เด็กหญิงจุฑามาศ  เชื่องดี                          กรรมการ

๘.เด็กหญิงวทันยา  ทองยวง                           กรรมการ

๙.เด็กชายสุขสันต์  ดีเสมอ                              กรรมการ

๑๐.เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีบุญเรือง                     กรรมการ/เลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-01-27 09:36:13 น.

นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเม็กใหญ่
นางประภาพร อุณาภาค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเม็กใหญ่

นางวิลาวัลย์ ศรมณี
นางอุไร กำทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,353
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370217 อีเมล์: contact@banmekyai.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กิตติยาพร จิตหนักแน่น โทรศัพท์: 0811401096 อีเมล์: a22_lawru@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]