ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านอุดมสุข

 

1)  เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทวี           ประธานนักเรียน

2)  เด็กหญิงณัฐินันท์  พันจันทร์       รองประธานนักเรียน

3)  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขประเสริฐ                กรรมการ

4)  เด็กชายประวิทย์  ศรีจันทร์                กรรมการ

5)  เด็กหญิงณัฐสุดา  ทำดี             กรรมการ

6)  เด็กหญิงปริพัตร  วงค์ประเทศ     กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-19 13:23:42 น.

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ ดุจดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านอุดมสุข

นายอุทัย เจริญทัศน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,745
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านอุดมสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-959850 อีเมล์: udomsook.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุทัย เจริญทัศน์ โทรศัพท์: 0943831868 อีเมล์: ีuthai0943831868@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]