คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม

 

1.เด็กชายพรมพร          พรมเสมอ            ประธานสภานักเรียน

2.เด็กชายณัฐวุฒิ           แพงสิน               รองประธานสภานักเรียน

3.เด็กหญิงเจนจิรา         บุญวัง                 เหรัญญิก

4.เด็กหญิงสุจิตรา          มั่นทน                ประชาสัมพันธ์

5.เด็กหญิงกิ่งพร            สุดสุข                หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

6.เด็กชายเกียรติชาย      พุ่มจันทร์            หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

7.เด็กชายนฤเบธต์         นวนคำ               หัวหน้าฝ่ายปกครอง

8.เด็กชายวาทศิลป์        ไพรจิตร             หัวหน้าฝ่ายชุมนุม

9.เด็กชายสันติ              สีแสด                หัวหน้าฝ่ายสัมพัธ์ชุมนุมและเครือข่าย

10.เด็กชายวีระศักดิ์        พิมพ์กัน             กรรมการฝ่ายต่างๆ

11.เด็กธนากร                ทองเจียว           กรรมการฝ่ายต่างๆ

12.เด็กหญิงวิยะดา         เย็นเสมอ           กรรมการฝ่ายต่างๆ

13.เด็กหญิงรุ่งนภา        พุ่มจันทร์            เลขานุการสภานักเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-16 12:30:45 น.

ไม่พบข้อมูล
นายนุกูล ชราศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไทรงาม

นายพิทยา สุยังกูล
นายเทพพิทักษ์ สายศรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,833
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045409712 อีเมล์: saiubon3@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: นายนุกูล ชราศรี โทรศัพท์: 0856386080 อีเมล์: nugooncharasri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]