ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

 

  1. เด็กหญิงมณฑิตา สุมาลุ             นักเรียนชั้น ป.๖                              ประธาน
  2. เด็กชายสิทธิกร   สุวะรักษ์          นักเรียนชั้น ป.๖                              รองประธาน     
  3. เด็กชายณัฐกฤต  ยอดคำ           นักเรียนชั้น ป.๕                              กรรมการ
  4. เด็กชายอิคลาส   ประทาน         นักเรียนชั้น ป.๕                              กรรมการ
  5. เด็กชายณัฐวุฒิ   สิงห์คา            นักเรียนชั้น ป.๕                              กรรมการ
  6. เด็กหญิงวิภาริณีย์ แก้วดี             นักเรียนชั้น ป.๔                              กรรมการ
  7. เด็กหญิงจุฑามาส พิมสาร           นักเรียนชั้น ป.๔                              กรรมการ
  8. เด็กชายอริญชัย  ป้องคำ            นักเรียนชั้น ป.๔                              กรรมการ
  9. เด็กชายสดใส     เจริญศรี          นักเรียนชั้น ป.๖                     กรรมการและเลขานุการ
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-07-30 06:40:38 น.

นายสัมฤทธิ์ คำมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

นางวิลักขณา จันทร์ทอง
นางสาวกัญญภัทร ชนะพันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,913
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-204793 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กัญญภัทร ชนะพันธ์ โทรศัพท์: 087-8640844 อีเมล์: narumicky@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]