โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี

 

๑.      ด.ญ.อรวรรณ  จุลเนตร         ม.๓/๒                      ประธานกรรมการ

๒.      ด.ญ.ยุวดี  คำเจริญ              ม.๓/๒                      รองประธานกรรมการ

๓.      ด.ญ.ทรายทอง  วงกลม         ม.๓/๒                      กรรมการ

๔.      ด.ช.ตะวัน  โยยรัมย์             ม.๓/๒                      กรรมการ

๕.      ด.ญ.พิมพ์กมล  ชินรี             ม.๓/๑                      กรรมการ

๖.      ด.ญ.จรัญยา  ไชยโกฎิ           ม.๓/๑                      กรรมการ

๗.      ด.ช.ชัชวาลย์  จันทร์เต็ม        ม.๓/๑                      กรรมการ

๘.      ด.ช.ธีรยุทธ  สุทธิกร             ม.๓/๑                      กรรมการ

๙.      ด.ญ.นันทิดา  กอทอง           ม.๒/๒                      กรรมการ

๑๐.  ด.ช.ชัยมงคล  บุญเฉลียว        ม.๒/๒                      กรรมการ

๑๑.  ด.ช.ไพฑูรย์  กนกหงษ์           ม.๒/๒                      กรรมการ

๑๒.  ด.ญ.วิลาวัลย์  ตะพิมพ์           ม.๒/๑                      กรรมการ และเลขานุการ

๑๓.  ด.ญ.จินดาลักษณ์  แก่นคำ          ป.๖                         กรรมการ

๑๔.  ด.ญ.ณิชาภา  หอมเย็น                 ป.๖                         กรรมการ

๑๕.  ด.ช.เพชรพิสุทธิ์  สิงห์สวัสดิ์         ป.๕                         กรรมการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-26 09:21:09 น.

นายกรัยพจน์ สุปันนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพธิ์ศรี
นางมนัสนันท์ เดือนแสงรัศมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพธิ์ศรี

นางสุภาจิต สืบภา
นางพิทยาภรณ์ ดำเนิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,292
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: phosee56@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวธิดารัตน์ ทรัพย์ศิริ โทรศัพท์: 0868758476 อีเมล์: thidarut.supsiri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]