โรงเรียนบ้านคำไหล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านคำไหล

 

 

1. เด็กหญิงธนศร  สุโคตร                    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖               ประธาน

2. เด็กหญิงธนัญญา  มัคสังข์                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖               รองประธาน

3. เด็กหญิงสุวิตรา  พิมพกรรณ์               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖               กรรมการ

4. เด็กหญิงพิชญาพร  คำสุดแสง             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖               กรรมการ

5. เด็กชายปรมินทร์  ศรีบุระ                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖               กรรมการ

6. เด็กชายธนวัฒน์  สอนอาจ                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖               กรรมการ

7. เด็กชายธีรภัทร  ศรีบุระ                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖               กรรมการ

8. เด็กชายธีรพัฒน์  โพธิ์ไชย                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖               กรรมการ

9. เด็กหญิงณัฐริกา  คำสุดแสง               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖        กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-01-09 14:43:28 น.

นายทศวรรษ สายแวว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคำไหล

นางสงวน อัศฤกษ์
นายสุรชัย อัศฤกษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,060
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคำไหล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370697 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทศวรรษ สายแวว โทรศัพท์: 0810623261 อีเมล์: tosawatsai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]