โรงเรียนบ้านคำไหล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านคำไหล

 

คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนบ้านคำไหล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

คณะกรรมการสภานักเรียน ประกอบด้วย

๑.๑ เด็กชายธนกฤต  ชาคะนิเวช

ประธานสภานักเรียน

๑.๒ เด็กชายธีรยุทธ สว่างแก้ว

รองประธานสภานักเรียน

๑.๓ เด็กหญิงวันวิสา   ดวงจินดา

เหรัญญิก

๑.๔ เด็กหญิงชลิตา  ดวงศรี

หัวหน่ายวิชาการ

๑.๕ เด็กชายวีรพัฒน์  วานสิน

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

๑.๖ เด็กชายรัชพล  จันทะวัติ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

๑.๗ เด็กชายเกียรติศักดิ์ สุโคตร

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

๑.๘ เด็กหญิงแสงดาว  คำห่อ

หัวหน้าฝ่ายชุมนุม

๑.๙ เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ลุนสะแกวงศ์

หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมนุมและเครือข่าย

๑.๑๐ กรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย

       ๑. เด็กหญิงนวลประภัสสร์ พินธุรักษ์

        ๒. เด็กหญิงน้ำเพชร  อรรคบุตร

         3. เด็กหญิงณชนก  กรัสประพันธ์

  ๑.๑๑ เด็กหญิงพัณณ์ชิตา   เหล่ามา       เลขานุการสภานักเรียน

 ๒. ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน

      ๒.๑ นายแสงอาทิตย์  ศุภษร

      ๒.๒ นางสงวน  อัศฤกษ์

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นายทศวรรษ สายแวว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคำไหล

นางสงวน อัศฤกษ์
นายแสงอาทิตย์ ศุภษรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,672
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคำไหล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 081-0623261 อีเมล์: khamlaika@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทศวรรษ สายแวว โทรศัพท์: 0810623261 อีเมล์: tosawatsai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]