โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส

 

                                                         คณะกรรมการนักเรียน

ที่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง
1 เด็กหญิง วิภาวดี  พูลทวี  ประธานกรรมการ
2 เด็กหญิง ทิพย์สุดาวรรณ  รักพงศ์ รองประธานกรรมการ
3 เด็กหญิง กัญชพร  เนากูฎ
กรรมการ
4 เด็กหญิง ศรีประไพ  คูณภาค
กรรมการ
5 เด็กหญิง ณัฐภิรา  ซึ่งพรม
กรรมการ
6 เด็กหญิง วาทิณี  มูลสินธ์
กรรมการ
7 เด็กหญิง จิราวรรณ  คำใบ
กรรมการ
8 เด็กชายธวัชชัย  ชินรัมย์
กรรมการ
9 เด็กชายอาทิตย์  ซึ่งพรม
กรรมการ
10 เด็กชายนพดล  รุ่งเรือง กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นายณรงค์ศักดิ์ แดงสุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยน้ำใส

นางนุจารินทร์ ชินโชติ
นางรัชนีกร สินทรัพย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,519
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-730283 อีเมล์: narongsak_261@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริลักษณ์ หล้าเนตร โทรศัพท์: 0618145909 อีเมล์: mintra2210@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]