• กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเลา

 

 1.  ด.ญ.ประกายดาว  กุดทิง  ประธานนักเรียน

 2.  ด.ช.พงศกร  ทองเต็ม  รองประธานคนที่ 1

 3.  ด.ญ.อภิญญา  วังษาลุน  รองประธานคนที่ 2

 4.  ด.ญ.  ศิรภัสสร  บุญถนอม  กรรมการ/เหรัญญิก

 5.  ด.ช.ภูสิทธิ  พลจันทร์    กรรมการ/อาคารสถานที่

 6.  ด.ช.อมรเทพ  สัทนา  กรรมการ/หัวหน้าห้อง ป.6

 7.  ด.ช.ตะวันฉาย  เดชวงค์  กรรมการ/หัวหน้าห้อง ป.5

 8.  ด.ช.ธนนันท์  รวมแก้ว    กรรมการ/หัวหน้าห้อง ป.4

 9.  ด.ญ.พิชชาพร  ทุมทอง  กรรมการ/หัวหน้าห้อง ป.3

10. ด.ช.วีรภัทร  ทองมาก  กรรมการ/หัวหน้าห้อง ป.2    

11. ด.ญ.จิรัชยา  สุมา  กรรมการ/หัวหน้าห้อง ป.1

12. ด.ญ.อุบลวรรณ  ปัญญาวัน  กรรมการ/เลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นายภราดร ดำกฤษฎา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านป่าเลา

สิบเอกเอกลักษณ์ ป้องกัน
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ทาทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,436
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่าเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สิบเอกเอกลักษณ์ ป้องกัน โทรศัพท์: 0817897863 อีเมล์: chaylekz@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]