ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเลา

 

 1.   ด.ช.พงศกร             ทองเต็ม      ประธานนักเรียน

 2.   ด.ญ.อภิญญา          วังษาลุน      รองประธานคนที่ 1

 3.   ด.ญ.ประกายดาว     กุดทิง         รองประธานคนที่ 2

 4.   ด.ญ.อรัญญา           ชมคำ         กรรมการ/เหรัญญิก

 5.   ด.ญ.ไอรดา           ทองสัมฤทธิ์  กรรมการ/ ประชาสัมพันธ์

 6.   ด.ช.สิทธิชาติ          สาระทา       กรรมการ/อาคารสถานที่

 7.   ด.ช.ภัทรดนัย          กิ่งแก้ว         กรรมการ/บริการ

 8.   ด.ช.ธนะภูมิ            บุญเจือ         กรรมการ/ กิจการนักเรียน

 9.   ด.ช.กิตติพศ            ดุจดา           กรรมการ/หัวหน้าห้อง ป.6

10.  ด.ช.ภูสิทธิ              พลจันทร์      กรรมการ/หัวหน้าห้อง ป.5

11.  ด.ช.กิตติศักดิ์           ไธสง           กรรมการ/หัวหน้าห้อง ป.4

12.  ด.ญ.กรพินธุ์            สายศรี          กรรมการ/หัวหน้าห้อง ป.3

13.  ด.ช.ณัฐพล              บุญสงค์       กรรมการ/หัวหน้าห้อง ป.2

14.  ด.ช.ชวลิต               ทองเต็ม       กรรมการ/หัวหน้าห้อง ป.1

15.  ด.ช.นพรัตน์             ทวี              กรรมการ/เลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-04 14:26:25 น.

นายภราดร ดำกฤษฎา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านป่าเลา

นางจิราภรณ์ ทองละมุล
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ทาทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,933
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่าเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สิบเอกเอกลักษณ์ ป้องกัน โทรศัพท์: 0817897863 อีเมล์: chaylekz@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]