คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา

 

น.ส.พิมลรัตน์     บุญชม   ประธานคณะกรรมการนักเรียน

น.ส.ยุภาวดี      เข็มขันธ์

น.ส.ศิริลักษณ์      เกษร

น.ส.ทักษพร     นภาเพชร

น.ส.ศิริยากร   บุญมาศ

น.ส.สุภานัน     ธรมีฤทธิ์

น.ส.อารยา     บุญเกิด

น.ส.ขวัญธิดา  พางาม

น.ส.ชุภาดา     สีแดง

นายวีระชัย      ขวัญยืน

นายณัฐวุฒิ      จันพินิจ

นายประทีป     คงมั่น

นายอเนวิน       ศิริมาตย์

นายราชศักดิ์     จันทร์เติบ

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-10-28 20:54:50 น.

นายสมบัติ เจือบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีน้ำคำศึกษา

นางสาวพิศมัย ธรรมสัตย์
นางลักษมี สินธุ์งาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,484
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 0868714249 อีเมล์: srinamkhumsueksaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววันวิสา โสบุญ โทรศัพท์: 0804867057 อีเมล์: wanwisa.mad@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]