โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก

 

รายชื่อคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก

อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

1. เด็กหญิงพรรณวษา           พนาลิกุล         ประธานนักเรียน

2. เด็กชายชัชวาล               สมสะอาด        รองประธานนักเรียน

3. เด็กหญิงเครือฟ้า              ดีอาสนา                   เลขานุการ

4. เด็กหญิงปริชญา              หมายสิน         หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

5. เด็กหญิงจุฬารัตน์             สารราษฎร์       รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

6. เด็กชายอนุกูล                คุณพูล            หัวหน้าฝ่ายกีฬา

7. เด็กชายธีรภัทร               มิ่งขวัญ           รองหัวหน้าฝ่ายกีฬา

8. เด็กชายพิษณุ                 นามบุดดี         หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

9. เด็กชายสุนทรา               ใจหาญ           รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

10. เด็กหญิงปิยพร              ไชยวงศ์           หัวหน้าฝ่ายอนามัย

11. เด็กหญิงวิจิตรา              โพธารินทร์       รองหัวหน้าฝ่ายอนามัย

12. เด็กชายประสิทธิ์                     แก้วมงคล         หัวหน้าฝ่ายจราจร

13. เด็กชายวีระศักดิ์            ใจแน่น           รองหัวหน้าฝ่ายจราจร

14. เด็กชายพนมรุ้ง             มีมานะ           หัวหน้าฝ่ายติดตามนักเรียน

15. เด็กชายภูมินทร์             หมายสิน         รองหัวหน้าฝ่ายติดตามนักเรียน

16. เด็กหญิงรติรัตน์             กังวานพัฒน์      หัวหน้าฝ่ายสหกรณ์

17. เด็กหญิงธัญชนก            เบ้าทอง           รองหัวหน้าฝ่ายสหกรณ์

18. เด็กชายนครินทร์           ดำหนา           หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

19. เด็กชายภูวนาท             ฮองเรียน         รองหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-28 08:35:51 น.

นายประนต ปัญญาสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคำมะโค้งหนองแฝก

นายวชิระ กลิ่นหอม
นางลัดดาวัลย์ จำปา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,474
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-520001 อีเมล์: amnat0073@amnat-ed.go.th,ma798@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางรุจีรัตน์ บุดดาวงศ์ โทรศัพท์: 0810684824 อีเมล์: ma798@obec.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]