โรงเรียนบ้านท่ายางชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ายางชุม

 

ประธาน                เด็กหญิงพชรกมล  สามารถ   

รองประธาน          เด็กหญิงอินธิลา  ไชยจันทร์   

ฝ่ายปฏิคม                        

           เด็กหญิงมาริกา  จำปาชัย

           เด็กชายอภิวัฒน์  จารุจิตร

ฝ่ายวิชาการ                      

          เด็กชายคริสเตียโน่  คูเมือง

          เด็กชายวีระโชค ธยาธรรม

ฝ่ายอนามัย                       

           เด็กชายกวีศักดิ์  จำปาชัย

           เด็กชายณภัทร โมงขุนทด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์             

          เด็กหญิงพันธิตรา วิริยพันธ์

          เด็กหญิงธิดารัตน์  หงษา

ฝ่ายห้องสมุด                     

          เด็กชายมโนนัส  บุญอ่อน

          เด็กชายชยพล  ลายทอง

          เด็กชายกฤษดา กุดเป่ง

ฝ่ายอาคารสถานที่              

          เด็กชายธนัช  โมงขุนทด

          เด็กชายอาทิตย์ สุพล

          เด็กชายจิรภัทร พัฒนะราช

ฝ่ายปกครอง            

          เด็กชายสถาพร  แตงอ่อน

          เด็กชายจิรพัฒน์ มูลเหลา

          เด็กชายศตกิตติ์  สามารถ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-24 09:05:18 น.

นางสาวพรกานต์ กลมเกลียว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ายางชุม

นางเพ็ญศรี ชาววัง
นางสุนียา มหาชาติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,833
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่ายางชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-520003 อีเมล์: amnat0197@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสุนียา มหาชาติ โทรศัพท์: 0876825812 อีเมล์: suneeya111@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]