โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

 

๑. เด็กหญิงปาริษา  แตะกระโทก               ประธาน

๒. เด็กหญิงแก้วฟ้า  พลวงค์                        รองประธาน

 ๓. เด็กหญิงวรินธร  ชัยโก                          กรรมการ

๔. เด็กหญิงวรัญญา  สายสิทธิ์                   กรรมการ

๕. เด็กหญิงสุทธิดา  แสนศรี                      กรรมการ

๖. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศิริบุรี                        กรรมการ

๗. เด็กหญิงรวิสรา  สอนสิงห์                     กรรมการ

๘. เด็กหญิงวัชรินทร์  จันทร์ศมี                 กรรมการ

๙. เด็กชายจักรี  บุญแปลง                       กรรมการ

๑๐. เด็กชายสุกฤษฎิ์ ดวงบุญชู                 กรรมการ

๑๑. เด็กชายภัทร  ประเสริฐสังข์                กรรมการ

๑๒. เด็กชายวรวุฒิ  ศรีแสน                       กรรมการ

๑๓. เด็กชายวัชรพงษ์  สุวรรณกาล           กรรมการ

๑๔. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทร์ทา                กรรมการ

๑๕. เด็กหญิงอินธุอร  ก่อคุณ                    กรรมการและเลขานุการ

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายวิชัย โนนทิง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองผักแว่น

นายธีรพงษ์ นิลเนตร
นายปริชาต ตีบอุด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,725
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042487525 อีเมล์: nongpakwan@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวรนันทน์ บรรจง โทรศัพท์: 0862513569 อีเมล์: w_bunjng@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]