โรงเรียนบ้านโชคชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านโชคชัย

 

สภานักเรียน โรงเรียนบ้านโชคชัย ปีการศึกษา 2562
1 เด็กหญิงศุภาพัชญ์  แสงชา ประธานฯ
2 เด็กชายพงศธร    หล้าม่วง รองประธานฯ
3 เด็กหญิงศุภิสรา  ไกลนุช
วิชาการ
4 เด็กหญิงสิรินิภา บุตรศาลา รองวิชาการ
5  เด็กชายวรเวช    ป้อมกลาง อาคารสถานที่
6 เด็กชายภาสกร  ประทิปอาราม กีฬาและนันทนาการ
7 เด็กหญิงปฐมาวดี   ศรีอุบล ปฏิคม
8 เด็กหญิงอุมากร  ดรพะสี เหรัญญิก
9 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปาปะจีย์ สารวัตรนักเรียน
10 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศิริทาทับ ประชาสัมพันธ์
11 เด็กชายพุฒิพงษ์   ชมผา รองประชาสัมพันธ์
12 เด็กหญิงกาตน์มณี ดรศรีจันทร์ อนามัย
13 เด็กชายธนิต  สุทธิทิพย์ เลขาฯ
14 เด็กชายชญานนท์   โนนทิง ผู้ช่วยเลขาฯ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-17 14:52:19 น.

ไม่พบข้อมูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโชคชัย

นางพัฒนา ศิริโสดา
นายหมั่น ศิริโสดาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,894
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโชคชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 043750304 อีเมล์: chokchaischool91@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปาริชาติ ชูปฏิบัติ ชูปฏิบัติ โทรศัพท์: 0896306409 อีเมล์: chokchaischool91@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]