โรงเรียนบ้านโชคชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านโชคชัย

 

1.

เด็กหญิงปณิดา  ประยูรคำ

ตำแหน่ง

ประธานสภานักเรียน

2.

เด็กหญิงสุวพิชชา  หล้าม่วง

ตำแหน่ง

รองประธานสภานักเรียน

3.

เด็กชายธีรวัฒน์   สังขทิพย์

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

4.

เด็กชายพงศธร  หล้าม่วง

ตำแหน่ง

รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

5.

เด็กหญิงอารียา  สอปัญญา

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

6.

เด็กชายมรดก  แสงแก้ว

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

7.

เด็กหญิงศุภิสรา  ไกลนุช

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

8.

เด็กชายพุฒิพงษ์  ชมผา

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

9.

เด็กชายวรเวช  ป้อมกลาง

ตำแหน่ง

หัวหน้าสารวัตรนักเรียน

10.

เด็กชายชนะพล  กุนชโมรินทร์

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

11.

เด็กชายวรเดช  ป้อมกลาง

ตำแหน่ง

รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

12.

เด็กหญิงสิรินิภา  บุตรศาลา

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายอนามัย

13.

เด็กหญิงศุภาพัชญ์  แสงชา

ตำแหน่ง

เลขานุการ

14.

เด็กหญิงปฐมาวดี  ศรีอุบล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเลขานุการ

15.

หัวหน้าห้องทุกห้องเรียน

เป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่ง

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-12-13 20:54:12 น.

นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโชคชัย

นายหมั่น ศิริโสดา
นางพัฒนา ศิริโสดา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,735
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโชคชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 043750304 อีเมล์: chokchaischool91@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ โทรศัพท์: 0896306409 อีเมล์: chokchaischool91@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]