โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน

 

1.  เด็กหญิงเกวลิน  แก้วบ้านดอน                      ประธานนักเรียน

2.  เด็กหญิงภัทรวดี  ผาอินทร์                         รองประธานนักเรียน

3  .เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนสิระ                           กรรมการ

4.  เด็กหญิงรัญชิดา  ลาโยธี                             กรรมการ

5.  เด็กหญิงนภัสสร  ศรีวิจารณ์                       กรรมการ

6.  เด็กหญิงผกากานต์  อุตระ                      กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-11-09 09:38:29 น.

นายคำตัน บุญหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองบัวเรียน

นางอภัยวรรณ จันคามิ
นายบุญส่ง สินธุเสน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

884
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0615567665 อีเมล์: peepaika@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางอภัยวรรณ จันคามิ โทรศัพท์: 0898427458 อีเมล์: peepaika@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]