• กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่

 

 

คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่  ปีการศึกษา 2561

ที่

ชื่อ  สกุล

ตำแหน่ง

1

เด็กชายอนุวัฒน์  บุญเชิด      

ประธานกรรมการสภานักเรียน

2

เด็กชายวุฒิชัย  สังศรีลา

รองประธานสภานักเรียน

3

เด็กชายดนุพล  ธรรมเกตุ

รองประธานสภานักเรียน

4

เด็กหญิงวิลาวรรณ  จันทร์ป้อดแป้ด

กรรมการฝ่ายวิชาการ

5

เด็กหญิงสุริยาพร  ตุ้มนอก

กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

6

เด็กหญิงอัปสร  เงินแท่ง

กรรมการฝ่ายปฎิคม

7

เด็กหญิงชฎาพร  ชำนิสังข์

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

8

เด็กหญิงทิชา  เชื้อแพ่ง

กรรมการฝ่ายเหรัญญิก

9

เด็กหญิงอรยา  จ่ายะสิทธิ์

กรรมการและเลขานุการ

10

          เด็กหญิงธัญวรัตน์  ใจวงษ์        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                          

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-26 11:42:22 น.

นายจีรพงษ์ วงษ์สามารถ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพธิ์ใหญ่

นางระเบียบ เพ็งวิชัย
นายทองยศ เพ็งวิชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,340
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: phoyai_001@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ทองยศ เพ็งวิชัย โทรศัพท์: 0872161276 อีเมล์: thongyos-p@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]