โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นางบุญหนา บุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
นายประสาท บรรยง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
นายถิ่นไทย ดวงรุ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

นางสาวสุทิศา บรรยง
นางสาวธนัชพร ก้อนพันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

76
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ โทรศัพท์: 043-859127 อีเมล์: kks@kanchana.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายประยงค์ จันทยุทธ โทรศัพท์: 0872160244 อีเมล์: prayyy2011@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ