โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม

 

1. นายศรีนย์  เขตรบุญพร้อม  ประธานนักเรียน

2. นายลิขิต  พัฒนะโพด   รองประธานนักเรียน

3. น.ส.อารีลักษณ์ ชัยประเสริฐ กรรมการ

4. น.ส.อุทิตย์  มณีจักร กรรมการ

5. นายอนุชิต   กุลม่วง กรรมการ

6. นายอาคม  ขันตรี  กรรมการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-23 13:54:28 น.

นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แก้วเสด็จพิทยาคม

นางรุ่งอรุณ ฤาชัยราม
นายเอก นาเมืองรักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,904
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-019868 อีเมล์: ksp_2555@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: เสกสรร เรืองเดช โทรศัพท์: 0610219219 อีเมล์: seksan.rua@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]