โรงเรียนแม่วะวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่วะวิทยา

 

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่วะวิทยา

1. ด.ญฺ.อรวรา  บุญยิ้ม           ประธานกรรมการ

2. ด.ญ.ภัทราพร  โพธา       รองประธานกรรมการ

3. ด.ญ. สมัยพร  อ่อนศรี             หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

4. ด.ญ. วิภาดา  จันต๊ะวงศ์         ผู้ช่วยเหรัญญิก

5. ด.ญ. ปิยดา  ศรีภูมิ                 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

6. ด.ญ. จันทิพย์  ทองสาร         กรรมการ

7. ด.ญ. กัญญารัตน์  บุญคำ       กรรมการ

8. ด.ญ. วราสยา  จินทราคำ              กรรมการ

9. ด.ญ. ดลยา  ศรีบุญ                กรรมการ

10. ด.ญ. อินทิรา  มะโนรส        กรรมการ

11. ด.ญ. รินรดา  แก้วน้อย           หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

12. ด.ช.ภัทรพล  วัทธโร.    กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-09 19:22:58 น.

นางสาวปิยรัตน์ มังคลัษเฐียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่วะวิทยา

นางสาวนวลกนกพรรณศร สนั่นเมือง
นางสาวพัชรี สิทธา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,178
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่วะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054294238 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.จันทนา สลีวงศ์ โทรศัพท์: 0884358595 อีเมล์: jantana_sacc@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]