โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)

 

1.เด็กชายพลวัีต    คิดดี   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         ประธานนักเรียน

2. เด็กชายสราวุฒิ   นันตาพรม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   รองประธานนักเรียนคนที่ 1

3. เด็กชายพยัคฆ์    ปิจะยัง    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     รองประธานนักเรียนคนที่ 2

4. เด็กหญิงกัญญาภัค   วังแง่    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    เลขานุการ

5.เด็กหญิงสิรินยา   ไชยศรี     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    เหรัญญิก

6. เด็กหญิงอัณศยา   โกมิตร    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ประชาสัมพันธ์

7. เด็กชายนิติกร   แก้วศรีโวย    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   กรรมการฝ่ายกีฬา

8. เด็กชายธนพล    ฉลาดล้ำ    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    กรรมการฝ่ายนันทนาการ

9. นายพงษ์พันธ์    จิตต์ถือ    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     กรรมการฝ่ายปกครอง

10. นายพันธ์พงษ์    เจ้าเล่ห์ดี   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   กรรมการฝ่ายสารวัตนักเรียน

11. เด็กหญิงศศิกานต์    ตามวงค์    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กรรมการฝ่ายปฏิคม 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-11-30 14:59:06 น.

นายชุมพร สวยสด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)

นางนุชนารี ทามัน
นางแสงเดือน อินต๊ะงาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,321
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โทรศัพท์: 54833660 อีเมล์: lalinkwan_13@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายนิธิชาญ ประมาณ โทรศัพท์: 0821940173 อีเมล์: Sirjimmie93@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]